عید شد...

کوکو عید شده!1سال گذشت....1سال دیگه از دوستیمون گذشت...اونم چه سالی....ناراحت((شکلک ابی))من که میدونم میای نت و نمیای وبافسوسکوکو دوست خوبم ,خواهری ,... برگرد سر وبت((خیلی محترمانه دارم میگم نزار اون روم بیاد بالاها))eeeخب شمام بیاین بنویسین دیگه مثلا خوستم این وبو عیدی بدم به کوکو...عصبانی

/ 0 نظر / 8 بازدید