کوکو برگشت

کوکو خوبه که برگشتی دیگه نیازی نیست که بنویسیم که برگردی ازیسنا و hesهم ممنونم که کمکم کردن....

/ 4 نظر / 9 بازدید
یسنا

اینو تو نوشتی سووووووووووو سووووووووووو؟!!!!!!!!!!!!!!!!

یسنا

من میخوام بدونم چرااااااااا اصن اینو نوشتی که بعد بخوای روش خط بزنی؟! [منتظر] یعنی من از دست شما نوه ها دق نکنم خیلیه![ناراحت]

یسنا

دیگه نبینم کسی حرف رفتن بزنه هاااااااااا![عصبانی][ماچ][ماچ][ماچ]

یسنا

چشمت بی بلا[بغل][ماچ][بغل]