ژنتیک مزخرف!

یعنی تو واقعا نمیخوای برگردی دختر؟؟؟؟؟؟؟؟عصبانیعصبانیعصبانیخو منم ترک نت کردم اما نه دیگه اینجوری!!!!!! میگم تو این همه لجبازی رو از کی ارث بردی؟سوال من؟ بابابزرگ؟ هیچکدام؟ همه موارد فوق؟نیشخند

به قول خودت نامردی اگه فکر کنی تو این مدت لحظه ای به یادت نبودمبغل

از طرف مامان بزرگماچ

/ 0 نظر / 9 بازدید